Menu
پنجشنبه, 30 شهریور,1402
fa-IRen-US

ده دلیل سرمایه گذاری در استان تهران

موقعیت استراتژیک و ویژه در کشور

شهر تهران به عنوان پايتخت کشور در مرکزيت سياسي و اداري کشور قرار داشته و موجب شده کليه وزارتخانهها، ادارات و نهادهاي تجاري، اقتصادي و مالي در تهران واقع شود و بخش اعظم فعاليتهاي مرتبط با کسبوکار در کشور در تهران اتفاق بيافتد.

ضمن اينکه به لحاظ جغرافيايي نيز استان تهران موقعيت ويژهاي داشته و در مرکز اتصال شمال-جنوب و غرب-شرق کشور واقع شده است.

زیرساختهای مناسب سرمایهگذاری و بازرگانی و استقرار واحدهای عمده تامین و توزیع کالای کشور در استان

وجود امکانات پيشرفته و زير ساختهاي صنعتي و بازرگاني در اکثر زمينهها همچون سيستم حمل و نقل گسترده، زير ساختهاي پيشرفته شهري، منابع انساني داراي تخصص و شهرکهاي صنعتي گسترده و تخصصي، موقعيت ويژهاي را جهت سرمايهگذاري براي استان تهران ايجاد کرده است.

استقرار مراکز عمده خدمات برتر و تنوع کسب و کار

مراکز عمده خدمات برتر از قبيل فني، مهندسي، فناوري، علمي، تخصصي، مالي و اعتباري، بهداشتي و درماني در استان تهران واقع شده و تنوع کسب و کار را در استان تهران به ميزان قابل توجهي افزايش داده است. همچنين، به دليل استقرار مراکز عمده آموزشي و تخصصي کشور در اين استان، زمينه براي دسترسي به دانش تخصصي فراهم ميباشد.

وجود کلان شهر تهران و شهرهای بزرگ و جدید در استان

جمعيت بيش از 13 ميليون نفري استان به ويژه جمعيت بيش از 8 ميليون نفري کلان شهر تهران و وجود شهرهاي بزرگ و پرجمعيت همچون شهريار و اسلامشهر در استان و همچنين قرار گرفتن شهرهاي جديد پرند و انديشه در استان تهران، بازار بزرگ مصرف منحصر به فردي را در استان تهران ايجاد کرده و جذابيت سرمايهگذاري و ايجاد کسبوکار را به طور مضاعف افزايش داده است.

ظرفیت حملونقل ویژه و خاص در کشور

استقرار در مسير کريدورهاي بينالمللي حمل و نقل و وجود شبکه مناسب ارتباط زميني، هوايي و ريلي به دليل وجود فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) و قرار گرفتن در مسير بزرگراههاي اصلي و شبکه ريلي کشور موجب جذابيت ويژهاي براي سرمايهگذاري در استان شده است.

برخورداری از جاذبههای فراوان طبیعی، تاریخی، فرهنگی و گردشگری

استان تهران با داشتن بيش از 890 آثار ملي ثبت شده و يک اثر بينالمللي ثبت شده و جاذبههاي فراوان تاريخي، فرهنگي و طبيعي زمينه را براي انجام سرمايهگذاري در زمينه گردشگري و ارائه خدمات توريستي فراهم نموده است. شهر تهران به عنوان هيجدهمين شهر بزرگ دنيا، به يکي از مهمترين شهرهاي توريستي ايران شناخته مي شود و به شهر موزهها شهرت دارد، اين موضوع به جذابيت استان تهران در زمينه گردشگري افزوده است.

برخورداری از نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده جوان

در استان تهران 141 مرکز علمي و دانشگاهي وجود دارد. تعداد 1،464،783 دانشجو در اين استان مشغول به تحصيل بوده و هر ساله بالغ بر  136،665 نيروي جوان و متخصص زن و مرد از دانشگاهها فارغالتحصيل ميشوند. اين ظرفيت زمينه را براي حضور و تمرکز نيروي انساني تحصيلکرده جوان و متخصص فراهم نموده است.

استقرار صنایع بزرگ کشور

استقرار بخش زيادي از صنايع کشور از قبيل صنايع خودروسازي و وسايل نقليه موتوري، هواوفضا، صنايع مربوط به حمل و نقل شهري، صنايع بزرگ تبديلي و بستهبندي در استان، زمينه را براي انجام سرمايهگذاري در بخش کشاورزي و صنايع تبديلي و بستهبندي، صنايع مکمل و تکميلکننده زنجيره تامين فراهم نموده است.

برخورداری از منابع و اقلیم مناسب و مستعد کشاورزی

همجواري با حوزههاي آبريز شمال و غرب کشور و برخورداري از منابع آبهاي زيرزميني در فيروزکوه و دماوند و همچنين اراضي و اقليم مناسب و مستعد کشاورزي، زمينه را براي سرمايهگذاري در بخش کشاورزي و صنايع تبديلي فراهم نموده است.  استان تهران در زمينه کشت گلخانهاي و توليد محصولات کشاورزي در کشور جايگاه بالايي دارد.

مرکز بازارهای پول و سرمایه

تهران به عنوان پایتخت ایران، محل تمرکز بازارهای پول و سرمایه است و مهمترین بازارهای بورس، کالا و انرژی کشور در این استان متمرکز شده­اند. این مراکز مالی، زمینه را برای سرمایه گذاری در استان تهران افزایش داده است.

 

دی ان ان