Menu
دوشنبه, 10 بهمن,1401
fa-IRen-US

معرفي اجمالي شهرستان‌هاي استان تهران

شهرستان اسلامشهر با مساحت 195 کيلومتر يکي از شهرستان‌هاي استان تهران است. اين شهرستان در منطقه دشت آبرفتي جنوب غربي استان تهران قرار دارد و مرکز آن شهر اسلامشهر است. اين شهرستان از شرق و جنوب به ري، از غرب به رباط‌کريم و از شمال غرب به شهريار محدود است و بر سر راه ارتباطي جاده ساوه قرار گرفته و از طريق بزرگراه‌هاي قديم و جديد تهران- ساوه و همچنين راه آهن تهران به جنوب کشور و ساير استان‌هاي همجوار ارتباط دارد. فاصله آن تا مرکز شهر تهران حدود 15 کيلومتر است.

اسلامشهر به لحاظ تقسيمات کشوري و آخرين سرشماري در سال 1395،  داراي 3 بخش مرکزي، چهاردانگه و احمدآباد مستوفي؛ 3 شهر اسلامشهر، چهاردانگه و احمدآباد مستوفي؛ 6 دهستان و 27 آبادي بوده است. جمعيت اين شهرستان 548،620 نفر شامل 279،282 مرد و 269،338 زن با 168،288 خانوار و 417،205 جمعيت فعال است. يک شهرک‌ و يک ناحيه صنعتي در شهرستان فعال مي‌باشد.

 

فرصت ها

 • نزديکي به فرودگاههاي بينالمللي مهرآباد و امام خميني (ره)
 • نزديکي به خطوط ريلي کشور
 • عبور راههاي عمده مواصلاتي استان از ميان و کنار شهرستان
 • استقرار بزرگترين پايانه ريلي کشور
 • همجواري با تهران بزرگ
 • استقرار صنايع بزرگ کشور
 • عبور کانالهاي آب کشاورزي ميدان محمديه و نواب صفوي
 • استقرار دهها شرکت بزرگ حمل و نقل و باربري بينالمللي کالا
 •  شهرک لبنيات
 • شهرک ماشينآلات سنگين
 • بندرخشک آپرين
 • مرکز شيشهگري دستي
 • پايانه صادرات گل و گياه احمدآباد مستوفي

نقاط قوت

 • جاذبههاي تاريخي و باستاني
 • سهم 50 درصدي جوانان و افراد در سن فعاليت
 • وجود اراضي کشاورزي
 • وجود مراکز بزرگ دامداري نوين
 • تأمين مواد لبني و پروتئيني استان،
 • واقع شدن بزرگترين مرکز نمايشگاههاي ماشينآلات سنگين و نيمهسنگين استان و کشور

 

  

شهرستان بهارستان در سال 1389 با ترکيب بخشهاي گلستان و بوستان از شهرستان رباطکريم ايجاد شده است. اين شهرستان در فاصله 24 کيلومتري از شهر تهران قرار دارد و داراي سه شهر گلستان، نسيمشهر، صالحيه و 4 دهستان و 7 آبادي ميباشد. جمعيت اين شهرستان 536،329 نفر شامل 277،160 مرد و 259،169 زن با 156،791 خانوار و 388،512 جمعيت فعال است. يک ناحيه صنعتي در شهرستان فعال ميباشد.

نقاط قوت

 •  مناسب بودن قيمت زمين و تأمين مسکن براي مهاجران
 • برخورداري از ظرفيتهاي توسعه صنعتي در شهرستان، نظير زيرساختهاي مناسب جهت نواحي و شهرکهاي صنعتي
 • تنوع و تعدد واحدهاي صنعتي در شهرکها و لکههاي صنعتي شهرستان و مزيت شهرستان در صنايع فلزي و چوبي
 • زمينه توسعه گردشگري شهرستان به واسطه وجود اماکن تاريخي و زيارتگاهي

فرصت ها

 • وجود رودخانه شادچاي در شهرستان و امکان استفاده از بستر آن جهت ايجاد فضاهاي تفريحي لازم

پیشرانهای توسعه

 • احداث گلخانههاي مدرن
 • صنايع تبديل و تکميلي
 • توليد کيف و کفش

شهرستان پاکدشت از شمال به شهرستان تهران، از شرق به شهرستان دماوند و شهرستان گرمسار( در استان سمنان)، از جنوب به شهرستان ورامين، از غرب به شهرستان ري محدود ميباشد. شهرستان از طريق جاده اصلي تهران- مشهد با تهران (25 کيلومتري شمال غربي) و با ايوانکي (40 کيلومتري جنوب شرقي) و شهر گرمسار ( 71 کيلومتري جنوب شرقي) ارتباط دارد. اين شهرستان داراي دو بخش مرکزي و شريفآباد، 3 شهر پاکدشت، شريف آباد و فرون آباد و 6 دهستان است. کل آباديهاي شهرستان 63 مي باشد. جمعيت اين شهرستان 350،966 نفر شامل 179،375 مرد و 171،591 زن با 103،542 خانوار و 251،921 جمعيت فعال است. سه شهرک صنعتي در شهرستان فعال ميباشد

نقاط قوت

 • قدمت و پيشينه تاريخي منطقه
 • استقرار بزرگترين توليدکنندگان گل و گياه کشور
 • مالکيت عمده و يکپارچه در اراضي کشاورزي
 • صادرات توليدات صنعتي و کشاورزي شهرستان به 29 کشور جهان
 • وجود معادن شن و ماسه و کارخانههاي توليدات بتني
 • وجود شهرکهاي صنعتي

فرصت ها

 • نزديکي به کلانشهر تهران و بازار گل و گياه
 • وجود نيروگاه سيکل ترکيبي
 • راهندازي سد مخزني ماملو

پیشرانهای توسعه

 • پايتخت گل کشور
 • پايانه صادرات و بستهبندي گل
 • شهرک گلخانهاي گلهاي زينتي
 • توليد پسته و مشتقات آن
 • توليدات بتني جديد
 • خط مترو تهران- پاکدشت

شهرستان پرديس در سال1391 با مساحت 276 کيلومتر مربع در 17 کيلومتري شمالشرق شهر تهران ايجاد شده است. محدوده جغرافيايي اين شهرستان از روستاي تلو در سرخهحصار آغاز شده و تا انتهاي بخش بومهن ادامه دارد. مطابق تقسيمات کشوري اين شهرستان داراي 2 بخش بومهن و جاجرود بوده و از دو شهر پرديس و بومهن و 4 دهستان تشکيل شده است.

شهرستان پرديس از غرب با تهران، از شرق با شهرستان دماوند، از شمال با شهرستان شميرانات و از جنوب با شهرستان پاکدشت داراي مرز مشترک است. جمعيت اين شهرستان 169،060 نفر شامل 86،477 مرد و 82،583 زن با 53،367 خانوار و 126،421 جمعيت فعال است. يک ناحيه صنعتي در شهرستان فعال ميباشد.

نقاط قوت

 • آب و هواي مطلوب
 • برخورداري از پارک علم و فناوري پرديس
 • پتانسيل توسعه گردشگري به واسطه چشماندازهاي طبيعي
 • امکان تأمين مسکن ارزان

فرصت ها

 • وجود سد ماملو

پیشرانهای توسعه

 • آزادراه تهران- پرديس
 • خط مترو تهران- پرديس
 • پارک علم و فناوري پرديس
 • قطب صنايع تک
 • انواع ورزشهاي زمستاني
 • گردشگري حيات وحش
 • مرکز صنايع چوبي

پيشوا يکي از شهرهاي استان تهران است که در 45 کيلومتري جنوب شرقي شهر تهران و 10 کيلومتري ورامين و در دامنه تپههاي طبيعي جاي گرفته است. اين شهر در مسير کهن راه ابريشم و همچنين در مسير خط راهآهن سراسري تهران-مشهد قرار دارد. علاوه بر اين، پيشوا شهري است گلخانهاي، که بيش از يکهشتم گلخانههاي ايران را دارد و يکي از قطبهاي توليد گل و گياهان دارويي در ايران به شمار ميرود. اين شهرستان داراي 2بخش جليل آباد و مرکزي، يک شهر پيشوا و 2 دهستان و 48 آبادي است. جمعيت اين شهرستان 806،601 نفر شامل 43،718 مرد و 42،883 زن با 25،704 خانوار و 64،483 جمعيت فعال است. يک شهرک صنعتي در شهرستان فعال ميباشد.

نقاط قوت

 • قدمت و پيشينه تاريخي منطقه
 • رونق کشت گلخانهاي و توليد گياهان دارويي
 • توليد محصولات لبني
 • احداث شهرک صنعتي پيشوا

فرصت ها

 • پروژه خط مترو تهران- ورامين- پيشوا
 • نزديکي به آزادراه قم- گرمسار
 • امکان دسترسي به فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) و خط آهن تهران- مشهد

پیشرانهای توسعه

تکميل اتصال آزادراه پيشوا به آزادراه حرم تا حرم

مترو تهران- پيشوا

تصفيهخانه فاضلاب پيشوا

احيا و بازآفريني شهرک صنعتي پيشوا

پايانه صادراتي

قطب کشاورزي پيشرفته با تغيير الگوي کشت و آبياري

توليد نهالهاي زينتي (به روش کشت بافت)

پايانه ميوه و ترهبار (محصولات جاليزي)

شهرک گلخانهاي (توسعه کشت گلخانه اي)

ساماندهي عرضه دام (ايجاد ميادين عرضه دام)

پرورش شترمرغ

شهرستان تهران يکي از شهرستانهاي استان تهران و در مرکز آن قرار دارد و از 3 بخش مرکزي، کن، آفتاب تشکيل شدهاست. شهرستان تهران از شمال به شهرستان شميرانات و استان البرز، از شرق به شهرستان پرديس، از جنوب به شهرستانهاي پاکدشت و ورامين و ري و اسلامشهر و از غرب به شهرستانهاي قدس، شهريار و استان البرز محدود ميشود. اين شهرستان پرجمعيتترين شهرستان کشور است. شهرستان تهران به 22 منطقه و 122 ناحيه شهري تقسيم شدهاست و شهرهاي تجريش و ري را دربر گرفته است.

جمعيت اين شهرستان 8،737،510 نفر شامل 4،389،976 مرد و 4،347،534 زن با 2،924،208 خانوار و 7،210،124 جمعيت فعال است. يک شهرک و يک ناحيه صنعتي در شهرستان فعال ميباشد


نقاط قوت

برخورداري از جاذبههاي گردشگري نظير بناهاي مدرن شهري و بناهاي تاريخي

برخورداري از مراکز و قطبهاي علمي و پژوهشي و دانشگاههاي معتبر کشور

حضور سطوح مختلف مديريتي اعم از بينالمللي، ملي و محلي در استان

وجود پتانسيل توليد و منابع انساني با دانش فني

طرح مناسب شبکه و تأسيسات تأمين، انتقال، تصفيه و توزيع آب

وجود ظرفيتهاي تخصصي و فوقتخصصي قابلملاحظه در بخش بهداشت و درمان

وجود زيرساختهاي گسترده بازرگاني و مرکزيت تجاري در سطح ملي

وجود زيرساختهاي لازم در توسعه حوزههاي حمل و نقل، پست و مخابرات، انرژي، بازرگاني و ارتباطات

بالا بودن سرانه فضاي ورزشي نسبت به ساير شهرستانها

قابليت بالاي جذب سرمايهگذار داخلي و خارجي به دليل ريسک پايين سرمايهگذاري نسبت به ساير مناطق

برخورداري از نيروهاي متخصص و توانمند در بخشهاي مختلف دولتي و خصوصي

فرصت ها

وجود بازار مصرف مستمر و امکان بهرهگيري بيشتر از بازارهاي بينالمللي

مهاجرت نيروي متخصص به استان

امکان استقرار صنايع با فناوريهاي برتر

نقش برجسته در توزيع انواع خودرو و همچنين بخشي از کالاهاي وارداتي و توزيع مجدد آن در سطح ملي

مرکزيت و قطبيت سياسي و اقتصادي کشور و استقرار مراکز و نهادهاي تصميمگير و تأثيرگذار

تمرکز حجم بالايي از واحدهاي توليدي و صنعتي مهم کشور

شهرستان دماوند يکي از شهرستانهاي استان تهران است. منطقه دماوند در محل پيوستن مرزهاي سه منطقه پراهميت ايران (تهران، مازندران، سمنان) قرار گرفته است. بنابر آخرين تقسيمات کشوري، اين شهرستان به 2 بخش به نامهاي مرکزي و رودهن به مرکزيت شهر دماوند تقسيم ميگردد. اين دو بخش در مجموع شامل 5 دهستان، 5 شهر دماوند، رودهن، آبسرد، آبعلي و کيلان و 111 روستا ميباشند. جمعيت اين شهرستان 125،480 نفر شامل 64،552 مرد و 60،928 زن با 39،373 خانوار و 96،182 جمعيت فعال است. دو شهرک و دو ناحيه صنعتي در اين شهرستان فعال ميباشد.

نقاط قوت

وجود اماکن تاريخي و مذهبي

آب و هواي مناسب

معادن غني با پروانه بهرهبرداري در زمينه بهرهبرداري از آبهاي معدني

پتانسيل شهرستان در توليد محصولات زنبورداري و توليد عسل، شيلات، دام و طيور

پوشش سيستمهاي آبياري تحت فشار

استعداد شهرستان در توليد محصولات زراعي نظير سيب‌‌زميني، گندم

وجود شهرک صنعتي دماوند

فرصت ها

توسعه گردشگري و جذب توريسم به دليل پتانسيلهاي گردشگري و تفرجگاهي و ورزشهاي زمستاني

پیشرانهای توسعه

گردشگري کشاورزي (اگروتوريسم)

گردشگري سلامت

مرکز ورزشهاي زمستاني

شهرک گياهان دارويي

مرکز ورزشهاي هوايي

گردشگري ورزشي کوهنوردي و غارنوردي

تغيير الگوي کشت و آبياري باغات و مزارع

زنبورداري و توليد عسل

شهرستان رباطکريم با وسعتي معادل 275 کيلومترمربع در جنوب غربي استان تهران قرار گرفته است. اين شهرستان از شمال به شهرستان شهريار، از جنوب به شهرستانهاي ري و اسلامشهر از شرق به شهرستان بهارستان و از غرب به شهرستان زرنديه از توابع استان مرکزي محدود است. شهرستان رباطکريم در فاصله 25 کيلومتري آزادراه تهران-ساوه قرار دارد و از طريق سيستم حمل و نقل ريلي در مسير ريلي تهران خرمشهر واقع شده است. درحالحاضر شهرستان رباطکريم داراي يک بخش مرکزي ،سه شهر رباطکريم، نصيرشهر و شهر جديد پرند و سه دهستان مشتمل بر 14 روستا ميباشد. جمعيت اين شهرستان 291،516 نفر شامل 149،072 مرد و 142،444 زن با 89،271 خانوار و 215،625 جمعيت فعال است. سه شهرک و يک ناحيه صنعتي در اين شهرستان فعال ميباشد.

فرصت ها

همجواري شهرستان با فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره)

وجود توان توسعه صنايع تبديلي و تکميلي و بستهبندي بخش کشاورزي

ظرفيت بسيار مناسب و منحصر به فرد ترانزيتي و حمل و نقل کالا

پروژه اتصال مترو تهران به فرودگاه و شهر پرند

اتصال مترو تهران به فرودگاه و شهر پرند

نقاط قوت

برخورداري از نيروي کار ارزان

برخورداري از واحدهاي دامپروري

و قابليتهاي توسعه دامداري و آبزيپروري

استقرار نيروگاههاي توليد برق

وجود تنوع اقليمي اکولوژيک و خاک

وجود اراضي قابل کشت و مراکز پرورش دام و طيور

استقرار 2 شهرک صنعتي و 3 شهرک صنعتي غيردولتي

ظرفيت مناسب گردشگري و جذب توريسم

وجود زيرساختهاي مطمئن و مناسب ارتباطي، مخابراتي، انرژي

استقرار سيلوي مکانيزه 120 هزارتني به عنوان بزرگترين سيلوي فلزي

پیشران های توسعه

کشت زعفران و صنايع تبديلي و بستهبندي

مرکز صنايع چوبي

معدن منگنز در کوههاي جنوب غربي رباط کريم

قطب صنايع چلنگري (آهنگري هنري)

احياي عنوان برند شهرستان رباط کريم

شهرري (نام قديم: راگا) از کهنترين شهرهاي جهان و منطقه بيست تهران است. تاريخ پيدايش ري به زمان اقوام آريايي ميرسد و در دوره زياريان و نيز سلجوقيان پايتخت ايران بوده است. شهرستان ري به لحاظ تقسيمات کشوري، به 5 بخش مرکزي، کهريزک، فشاپويه، خاوران، قلعه نو تقسيم ميشود. شهرهاي اين شهرستان شامل، شهرري، کهريزک، باقرشهر، حسنآباد، قيامدشت و همچنين 7 دهستان است. جمعيت اين شهرستان 349،700 نفر شامل 187،223 مرد و 162،477 زن با 96،996 خانوار و 259،280 جمعيت فعال است.  سه شهرک و يک ناحيه صنعتي در شهرستان فعال ميباشد.

نقاط قوت

برخورداري از مکانهاي مذهبي

جاذبههاي تاريخي و باستاني

مجتمعهاي صنعتي و صنفي متعدد

شرايط اقليمي مناسب جهت توسعه بخشهاي کشاورزي، دامپروري و شيلات

مراکز بزرگ دامداري نوين و صنعتي

توليد محصولات زراعي و باغي

تأمين مواد لبني و پروتئيني

واقع شدن بزرگترين مرکز نمايشگاههاي ماشينآلات سنگين و نيمهسنگين استان و کشور

فرصت ها

نزديکي به فرودگاههاي بينالمللي مهرآباد و امام خميني (ره)

نزديکي به خطوط ريلي کشور

عبور راههاي عمده مواصلاتي استان از ميان و کنار شهرستان

استقرار بزرگترين پايانه ريلي کشور

همجواري با تهران بزرگ

استقرار صنايع بزرگ کشور

عبور کانالهاي آب کشاورزي ميدان محمديه و نواب صفوي از شهرستان جهت کشاورزي

استقرار دهها شرکت حمل و نقل و باربري بينالمللي کالا

پیشرانهای توسعه

قطب گردشگري تاريخي

قطب گردشگري مذهبي

گردشگري طبيعي

قطب صنايع تک

منطقه ويژه اقتصادي ري

قطب کشاورزي پيشرفته با تغيير الگوي کشت و آبياري

شهرستان شميرانات، شماليترين شهرستان استان تهران است که در دامنههاي البرز جنوبي قرار دارد. اين شهرستان از 3 بخش شميران، لواسانات و رودبار قصران تشکيل شدهاست. اين شهرستان از شمال به استان مازندران، از جنوب به شهرستان تهران، از شرق به شهرستانهاي دماوند و پرديس و از غرب به استان البرز محدود ميگردد. اين شهرستان به دو بخش عمده تقسيم ميشود:

-  ناحيهاي که در دامنههاي جنوبي البرز مرکزي قرار دارد و به شهر تهران متصل و در محدوده شهرداريهاي منطقه 1 و بخشهايي از منطقه 2 تهران واقع شده است.

-  مناطق و نواحي که در ميان درهها، کوهها و قلههاي البرز مرکزي و در شمال و شمال شرقي قله توچال و جنوبيترين رشته کوه البرز مرکزي که از غرب به شرق ارتفاعش کاسته شده و نواحي دشت را از مناطق کوهستاني جدا مينمايد. جمعيت اين شهرستان 47،279 نفر شامل 24،645 مرد و 22،634 زن با 16،107 خانوار و 39،042 جمعيت فعال است.

نقاط قوت

وجود نيروي انساني با مهارت

وجود جاذبههاي تاريخي، فرهنگي و مذهبي

وجود جاذبههاي طبيعي متعدد

اقليم مناسب در فصل تابستان

اقليمي مساعد براي باغداري

کاشت گياهان دارويي و صنعتي

پرورش گل و صادرات گلهاي زينتي، گيلاس تکدانه و گردو

پيستهاي اسکي

فرصت ها

 وجود سد لار و لتيان

وجود مراکز با کارکردهاي بينالمللي نظير سفارتخانهها، سالن ديپلماتيک و سالن اجلاس

مراکز و قطبهاي مطالعاتي

پیشرانهای توسعه

شهرک ديپلماتيک

شهرک گياهان دارويي

گردشگري ورزشي

گردشگري حيات وحش

شهرستان شهريار نگين سرسبز غرب تهران يا عروس استان تهران در جلگه شهريار واقع شدهاست. اين جلگه، از شمال به جلگه ساوجبلاغ، از جنوب شرقي و مشرق به ترتيب به بخشهاي پشاپويه و غار، سمت غرب، جنوبغربي و جنوب آن به رشتهکوه کمارتفاع و باريک تخت رستم محدود است. با توجه به سرشماري سال 1395شهرستان شهريار متشکل از يک بخش، 7 شهر، 6 دهستان، و حدود 50 روستا و شهرک مسکوني است. جمعيت شهرستان 744،210 نفر شامل 379،197 مرد و 365،013 زن با 226،011 خانوار و 560،654 جمعيت فعال است.  يک شهرک و يک ناحيه صنعتي در شهرستان فعال ميباشد.

نقاط قوت

وجود جمعيت جوان

برخورداري از خاک و دشتهاي حاصلخيز

وضعيت خاک مطلوب جهت کشت گلخانهاي

برخورداري از معادن شن و ماسه

وجود 18000 هکتار باغ با توليدات متنوع

صادرات محصولات کشاورزي

برخورداري از واحدهاي دامپروري و قابليتهاي توسعه دامداري و آبزيپروري

برخورداري از تعداد قابل توجهي سردخانه و سيلو

فرصت ها

جريان هوايي

دسترسي مناسب به فرودگاههاي امام خميني (ره)، مهرآباد و پيام

وجود راههاي مواصلاتي و قرار گرفتن در مسير کريدور جادهاي شرق به غرب و شمال به جنوب کشور

وجود اراضي منابع طبيعي

راهاندازي طرحهايي نظير تصفيهخانه فاضلاب

راهاندازي شهرک صنعتي شهريار

پیشرانهای توسعه

Pick up fruit

نمايشگاه و جشنواره ميوه و سبزيجات

توانمندسازي بافت ناکارآمد و سکونتگاههاي غيررسمي

شهرستان فيروزکوه در منتهياليه شمال شرقي استان تهران واقع شدهاست. اين شهرستان از شمال و شرق به شهرستان سوادکوه در استان مازندران، از جنوب و جنوب شرقي به شهرستان مهديشهر در استان سمنان و از غرب به شهرستان دماوند محدود ميگردد. اين شهرستان بر روي بخشي از سلسله جبال البرز مرکزي قرار گرفتهاست و به همين خاطر داراي ناهمواري هاي بسياري است.

شهرستان فيروزکوه در سال  1395شامل 2 بخش ارجمند و مرکزي، 2 شهر ارجمند و فيروزکوه و 5 دهستان و 91 آبادي ميباشد. جمعيت شهرستان 33،558 نفر شامل 17،093 مرد و 16،465 زن با 11،700 خانوار و 26،793 جمعيت فعال است.  دو شهرک و يک ناحيه صنعتي در اين شهرستان فعال ميباشد.

نقاط قوت

وجود پتانسيل بالاي توسعه صنعت توريسم

تنوع زماني و فصلي جاذبه‌‌هاي طبيعي

پتانسيل گردشگري روستايي

آماده بودن زيربناهاي توسعه

جوان بودن بخش عمده جمعيت منطقه

موقعيت ترانزيتي شهرستان

فرصت ها

دسترسي به شبکه راهآهن سراسري کشور

وجود تنوع اقليمي و آب و هوايي سالم

وجود قلل برفگير و مرتفع جهت توسعه فعاليتهاي توريسم ورزشي

توانايي به کارگيري انرژيهاي نو اعم از باد، زيستتوده و خورشيدي و تجديدپذير

جريان حداکثري ورود گردشگر خارجي به کشور

پیشرانهای توسعه

گردشگري اجتماع محور با محوريت پياده

بومگردي

گردشگري ورزشي کوهنوردي و غارنوردي

گردشگري سلامت

کارخانه سيمان فيروزکوه

زنبورداري

توليد انرژيهاي نو

کشت گل محمدي

گردشگري حيات وحش

تغير الگوي کشت و آبياري باغات و مزارع

پرورش ماهي قزلآلا

شهرستان قدس با مساحت 114 كيلومتر مربع مجاور با شهرستانهاي كرج و شهريار در غرب استان تهران قرار گرفته است و از شرق و شمال شرقي به شهر تهران، از غرب و جنوب غربي به شهرستان شهريار و از شمال و شمال غربي به شهرستان كرج محدود ميشود شهرستان قدس در سرشماري سال 1395 داراي يک بخش مرکزي، يک شهر قدس و 2 دهستان بوده است. جمعيت شهرستان 316،636 نفر شامل 162،211 مرد و 154،425 زن با 96،682 خانوار و 234،549 جمعيت فعال است. يک ناحيه صنعتي در شهرستان فعال ميباشد.

نقاط قوت

برخورداري از بناهاي تاريخي جهت توسعه گرشگري

معادن شن و ماسه

استقرار يا مجاورت با مراکز مهم نظامي

فرصت ها

قرار گرفتن در حد فاصل کلانشهرهاي تهران و کرج

عبور راهآهن تهران- تبريز

عبور محور چيتگر

عبور محور کرج- شهريار

عبور خطوط اصلي لولههاي نفت و گاز شمال غرب و غرب کشور

نزديکي به بزرگترين مراکز توليدي و صنعتي کشور

پیشرانهای توسعه

ايستگاه قطار حومهاي در شهرستان قدس

معادن شن و ماسه (شهرک خدمات ساختمان)

شهرک کفش و کيف

بومگردي

بزرگترين سالن آمفيتئاتر غرب استان تهران در شهر قدس

شهرستان قرچک يکي از شهرستانهاي جنوب استان تهران که در سال1391 به مرکزيت شهر قرچک و از ترکيب بخش مرکزي شامل دهستانهاي وليآباد و قشلاقي جيتو با مساحت 90 کيلومتر مربع در ميان سه شهرستان، ري، ورامين و پاکدشت ايجاد شده است. جمعيت شهرستان 269،138 نفر شامل 138،249 مرد و 130،889 زن با 79،853 خانوار و 198،105 جمعيت فعال است.  يک شهرک و يک ناحيه صنعتي در شهرستان فعال مي باشد.

نقاط قوت

توليد محصولات باغي و زراعي به ويژه توليد غلات

فعاليت گلخانهها در توليد خيار، گوجه فرنگي، توت فرنگي و گل شاخه بريده

توليدات حوزه صنايع دستي روستاييان

قدمت و پيشينه تاريخي منطقه

فرصت ها

امکان بهرهمندي از منابعآبي سد ماملو

دسترسي شهرستان به راهآهن تهران و مشهد

پیشرانهای توسعه

دهکده سفال

بورس مصالح ساختماني

کشاورزي با تغيير الگوي کشت و آبياري

بومگردي

شهرستان ملارد با مساحت 930 كيلومترمربع در غرب استان تهران واقع شده است. شهرستان ملارد از غرب و شمال با استان البرز، از شمال با فرديس (استان البرز)، از جنوب با دهستان جوقين (استان مرکزي)، از شرق با شهريار و از مغرب با دهستان بيبي سکينه (در استان البرز) همجوار است. فاصله شهرستان ملارد تا مرکز استان 50 کيلومتر است. اين شهرستان داراي دو بخش مركزي و صفادشت، دو شهر به نام­هاي ملارد و صفادشت، چهار دهستان به نام­هاي ملارد شمالي، ملارد جنوبي، بي­بي سکينه و اخترآباد و 91 آبادي و 59 روستاي داراي سکنه است. جمعيت شهرستان 377،292 نفر شامل 193،272 مرد و 184،020 زن با 115،154 خانوار و 280،036 جمعيت فعال است. دو شهرک و يک ناحيه صنعتي در اين شهرستان فعال ميباشد.

نقاط قوت

توليد قارچ کشور

توليد نمونه تخممرغ

وجود شهرک صنعتي صفادشت و دهک

از زمينههاي مناسب توسعه صنعتي

ظرفيتهاي تاريخي و فرهنگي

واحدهاي پرورش طيور

اراضي کشاورزي مستعد

فرصت ها

نزديک بودن به کلانشهرهاي تهران و کرج

نزديکي به فرودگاههاي بينالمللي امام خميني، مهرآباد و پيام و استقرار در کريدور ترانزيتي غرب

پیشرانهای توسعه

گردشگري سلامت

جشنواره گل و گياه

پرورش قارچ و فرآوردهها

بومگردي

Pick up fruit

شهرستان ورامين يکي از شهرستانهاي استان تهران و مرکز آن شهر ورامين است که در 35 کيلومتري جنوب شرقي شهر تهران واقع شدهاست. شهرستان ورامين در جلگه صاف حاصل خيز واقع شده از شمال شرق به شهرستانهاي پيشوا و پاکدشت، از شمال غرب به شهرستان قرچک، از غرب به شهرستان ري، از جنوب به درياچه نمک و از غرب به حسنآباد قم و از شمال به شهرستان پاکدشت و از شرق به گرمسار محدود شدهاست. اين شهرستان در سرشماري سال 1395، شامل 2 بخش مرکزي و جواد آباد، 2 شهر جواد آباد، ورامين و 4 دهستان است. کل آباديهاي شهرستان 156 برآورد شده است. جمعيت شهرستان 283،742 نفر شامل 144،612 مرد و 139،130 زن با 85،516 خانوار و 216،154 جمعيت فعال است. دو شهرک و يک ناحيه صنعتي در شهرستان فعال ميباشد.

نقاط قوت

توليد محصولات باغي و زراعي به ويژه توليد غلات

واحدهاي توليدي و صنعتي

زيرساختهاي لازم جهت احداث گلخانه

پتانسيل بالاي توليد گوشت قرمز

استقرار تنها شهرک صنعتي تخصصي چرم استان

فرصت ها

شرايط اقليمي مناسب براي کشت انواع محصولات کشاورزي و باغي به ويژه (پسته)

اراضي قابل کشت و حاصلخيز

جاذبههاي گردشگري از جمله منطقه حفاظت شده کوير، تالاب بند عليخان و اماکن تاريخي متعدد

دی ان ان