Menu
شنبه, 13 آذر,1400
fa-IRen-US

ایران در یک نگاه

 

کشور ايران در قلب خاورميانه (آسياي غربي)، با حدود 1،668،195 کيلومترمربع مساحت با 15 کشور همسايه ميباشد و از شمال با پنج کشور ترکمنستان، جمهوري آذربايجان، ارمنستان، (و در درياي خزر)  قزاقستان و روسيه، از شرق با دو کشور افغانستان و پاکستان، از غرب با دوکشور ترکيه و عراق و از جنوب از طريق درياي عمان و خليج فارس با شش کشور عمان، امارات متحده عربي، قطر، بحرين، عربستان سعودي و کويت مرز مشترک خاکي و آبي دارد و همچنين پلي بين درياي خزر (بزرگترين درياچه جهان) و خليج فارس و درياي عمان قرار گرفته و موقعيت منحصر به فرد و استراتژيکي دارد و امروزه از امنترين کشورهاي منطقه بهشمار ميرود و گذرگاهي براي ارتباطات اقتصادي، فرهنگي و سياسي دنياي شرق و غرب است. بخش اصلي جاده معروف ابريشم از شهرهايي همچون سرخس، نيشابور، ري، قزوين، زنجان و تبريز در ايران گذشته و آسياي شرق را به اروپا متصل مينمود.

 

جمهوري اسلامي ايران

نام رسمي

تهران

پايتخت

تهران

بزرگترين شهر

فارسي

زبان رسمي

جمهوري اسلامي

نوع حکومت

 1،648،195 کيلومترمربع  

مساحت

 31 استان، 429 شهرستان، 1058 بخش، 1246 شهر، 2589 دهستان

تقسيمات کشوري

عرض شمالي، حداکثر 39 درجه و 46 دقيقه، حداقل 25 درجه و 04 دقيقه- طول شرقي، حداکثر 63 درجه و 19 دقيقه، حداقل 44 درجه و 02 دقيقه

مختصات جغرافيايي

(خاورميانه (آسياي غربي

موقعيت

 (UTC) زمان استاندارد 3:30+

موقعيت زماني

اقليم متنوع شامل اقليم معتدل و مرطوب، اقليم نيمه بياباني و  گرم و خشک (بخش وسيعي از مساحت در نيمه جنوبي ايران)، اقليم سرد و کوهستاني، اقليم گرم و مرطوب

آب و هوا

79/93 ميليون نفر در سال 1395 (82/1 ميليون نفر بر اساس برآورد انجام شده در سال 1397)           7 

جمعيت

50/7 درصد مرد و 49/3 درصد زن، 74/1 درصد ساکنان شهر و 25/9 درصد ساکنان روستا

ترکيب جمعيتي

31 سال

متوسط سن جمعيت

اسلام

دين

ريال

واحد پول

جمعه 

تعطيل هفتگي

سمت راست

وضعيت رانندگي

ir.

اينترنت (TLD) 

98+

کد بين المللي

220 ولت

ولتاژ برق

 

 

کشور ايران در قلب خاورميانه (آسياي غربي)، با حدود 1،668،195 کيلومترمربع مساحت با 15 کشور همسايه ميباشد و از شمال با پنج کشور ترکمنستان، جمهوري آذربايجان، ارمنستان، (و در درياي خزر)  قزاقستان و روسيه، از شرق با دو کشور افغانستان و پاکستان، از غرب با دوکشور ترکيه و عراق و از جنوب از طريق درياي عمان و خليج فارس با شش کشور عمان، امارات متحده عربي، قطر، بحرين، عربستان سعودي و کويت مرز مشترک خاکي و آبي دارد و همچنين پلي بين درياي خزر (بزرگترين درياچه جهان) و خليج فارس و درياي عمان قرار گرفته و موقعيت منحصر به فرد و استراتژيکي دارد و امروزه از امنترين کشورهاي منطقه بهشمار ميرود و گذرگاهي براي ارتباطات اقتصادي، فرهنگي و سياسي دنياي شرق و غرب است. بخش اصلي جاده معروف ابريشم از شهرهايي همچون سرخس، نيشابور، ري، قزوين، زنجان و تبريز در ايران گذشته و آسياي شرق را به اروپا متصل مينمود.

ايران يکي از طولاني‌ترين مرزها را در آسياي غربي دارد. بيشترين مرز مشترک ايران با کشور عراق و کمترين مرز مشترک آن با کشور ارمنستان مي‌باشد. بدون درنظر گرفتن کشورهاي روسيه و قزاقستان که از طريق درياي خزر و شش کشور حاشيه جنوبي خليج فارس و درياي عمان که از طريق اين دو دريا با کشور ايران مرز آبي مشترک دارند، کشورهاي ترکمنستان با حدود 1205 کيلومتر، آذربايجان با حدود 759 کيلومتر، ارمنستان با حدود 48 کيلومتر، ترکيه با حدود 580 کيلومتر، عراق با حدود 1609 کيلومتر، پاکستان با حدود 978 کيلومتر و افغانستان با حدود 709 کيلومتر با ايران مرز مشترک دارند.

توليد ‌ناخالص ‌داخلي ‌ايران در سال 1396 (به قيمت ثابت سال 1390) معادل 6،940،834 ميليارد ريال و رشد اقتصادي معادل 3/7 درصد مي‌باشد. توليد ‌ناخالص داخلي براي بخش‌هاي کشاورزي 6/6%، نفت 22/2%، صنايع ‌و‌معادن 23/9% و خدمات 49/9% محاسبه شده است.

بر اساس 10 کالاي گران قيمت نفت، گاز، زغال سنگ، جنگل و چوب، طلا، نقره، مس، اورانيوم، آهن خام و فسفات؛ ايران با در اختيار داشتن منابع غني نفت و گاز پس از کشورهاي روسيه، آمريکا، عربستان سعودي وکانادا در رتبه پنجم جهان قرار دارد.

همچنين، با 130 ميليارد بشكه ذخيره نفتي، دومين كشور نفتى بعد از عربستان سعودى محسوب مى‌شود، از نظر ذخاير منابع گاز نيز ايران با  950 تريليون فوت مكعب، پس از روسيه مقام دوم را دارد و با دارا بودن حدود 12 معدن مهم، 8 درصد ذخاير روي و 3 درصد ذخاير سرب جهان، 68 نوع ماده معدني (غيرنفتي)، 37 بيليون تن ذخاير کشف شده و 57 بيليون تن ذخاير بالقوه، ايران در ميان 10 قدرت معدني جهان و خاورميانه جاي گرفته است.

بر اساس گزارش فائو، ايران در توليد 25 محصول زراعي و باغي رتبه اول تا بيستم جهان را دارا مي‌باشد بطوريکه رتبه اول را در توليد پسته، زرشک، خاويار، زعفران و زيره، رتبه دوم در توليد خرما و هندوانه و  رتبه سوم را در توليد، گيلاس، خربزه و گردو دارد.

بنا به برآورد شوراي جهاني سفر و گردشگري، صنعت توريسم ايران، سهمي 30/7 ميليارد دلاري از کل توليد ناخالص داخلي را به‌خود اختصاص داده و در ميان 185 کشور در جايگاه 35 قرار گرفته است که اين ميزان ماحصل هزينه‌کرد گردشگران داخلي و خارجي است.

بر اساس سرشماري سال 1395، جمعيت ايران، 79،926،270 ميليون نفر است که از اين ميان، 74 درصد جمعيت شهري و 26 درصد جمعيت روستايي را تشکيل مي‌دهند. نرخ رشد جمعيت 1/24 درصد و نرخ باسوادي 87/6 درصد است.

از کل جمعيت، 76 درصد جمعيت فعال محسوب مي‌شود، ترکيب سني جمعيت فعال مردان براي گروه‌هاي سني24-10 سال معادل 9 درصد، گروه‌هاي سني 39-25 سال معادل 39 درصد، گروه‌هاي سني54-40 سال 25 درصد و گروه‌هاي سني 55 سال و بالاتر 9 درصد و ترکيب سني جمعيت فعال زنان براي گروه‌هاي سني 24-10 سال معادل 2 درصد، گروه‌هاي سني 39-25 سال معادل 10 درصد، گروه‌هاي سني54-40 سال 5 درصد و گروه‌هاي سني 55 سال و بالاتر از 1 درصد برآورد شده است.

نرخ مشارکت اقتصادي 40/5 درصد که نرخ مشارکت مردان و زنان به ترتيب 64/8 و 16/1 درصد، نسبت اشتغال 35/6 درصد و سهم اشتغال در بخش‌هاي خدمات، صنعت و کشاورزي 50/3، 32 و 17/7 درصد برآورد شده است. جمعيت فعال از نظر اقتصادي 40/5 درصد را تشکيل مي‌دهند. نرخ بيکاري 12 درصد که سهم مردان و زنان به ترتيب 69 و 31 درصد است.

زيرساخت‌هاي حمل و نقل در ايران شامل 319 فرودگاه که سالانه حدود 10،887 هزار نفر مسافر هوايي بين المللي و 70،611 تن بار جابه‌جا مي کند. همچنين خطوط ريلي 10،475 کيلومتر و راه هاي بين شهري 87،167 کيلومتر است.

بازار مصرف ايران، يک بازار بزرگ 80 ميليوني است، همچنين، با توجه به تکنولوژي و ميزان توليدات داخلي، امکان تامين کالا براي بازار مصرف جمعيت 400 ميليوني کشورهاي منطقه و همچنين باتوجه به موقعيت جغرافيايي ايران و دسترسي به آب‌هاي آزاد، توسعه صادرات به بازارهاي مصرف بزرگ بين المللي نيز وجود دارد.

بر اساس آخرين گزارش گمرک جمهوري اسلامي ايران، ميزان صادرات ايران 132،300 هزارتن به ارزش 46،931 ميليون دلار و همچنين، ميزان واردات، معادل38،736 هزار تن، به ارزش 54،302 ميليون دلار مي‌باشد، کشورهاي هدف صادراتي ايران، را مي‌توان چين، امارات متحده عربي، عراق و جمهوري کره و کشورهاي هدف واردات ايران چين، امارات متحده عربي،جمهوري کره و ترکيه برشمرد.

در حال حاضر پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران در قالب  1110 طرح با حجم سرمايه‌گذاري 52 ميليارد دلار مي‌باشد که در بخش‌هاي مختلف از جمله  خدمات، صنعت، انرژي، حمل‌و‌نقل و ارتباطات انجام شده است.

در سال مالي 1397، بازار بورس اوراق بهادار ايران به طور قابل ملاحظه‌اي رشد داشته است. شاخص کل بازار سهام 178،659/1، شاخص صنعت 161،030 و شاخص پنجاه شرکت برتر 7،668/3 برآورد شده است.

دی ان ان